Vi säkrar er IT-miljö

Vi lyssnar på er och skapar en anpassad lösning utifrån era behov

WiFi som tjänstIT konsult

Brandvägg som tjänst

Nu behöver inte era anställda spendera tid på att ta hand om den dagliga driften av brandväggar. Vi står för arbetet med att drifta, uppdatera och underhålla er brandvägg. Baserat på era önskemål och krav på säkerhetspolicy konfigurer vi de nödvändiga reglerna, filter och signaturerna.

Konfiguration

Marknadens bästa brandväggar konfigureras efter era specifika behov. Vi ansvarar även för administration samt övervakning och du kan alltid kan vara säker på att dina brandväggar fungerar som den ska. Allt detta sköts av marknadsledande kompetens inom IT-säkerhet och datakommunikation.

Support

Vi agerar proaktivt och löser ofta incidenter innan kunden själv upptäckt felet.

Övervakning

Vi övervakar nätverkstrafiken och säkerställer att malwares som tex ransomware och andra trojaner inte tränger in i ert datanät. Detta gör vi med hjälp av marknadsledande produkter från Cisco.

Our partner network

Framtidens IT-lösningar

Troligen har du redan eller så bör du ställa dig frågor som, har vi bra skydd mot Internet? Kan jag surfa till vad som helst? Har vi någon nätverkssäkerhet? Det där molnet verkar bra, hur skall jag ta mig dit? Vad händer om jag får virus eller ett sånt ransomware? Hur länge håller min nuvarande nätverkslösning? Varför fungerar inte mitt WiFi ibland eller på vissa platser? Varför går det så sakta? Det finns oändligt många liknande frågor och vi har svaret. Allied Consultants managerade nätverkslösning hjälper dig med allt det där jobbiga! Vi tillhandahåller en komplett nätverkstjänst som vi managerar från vårt molnbaserade manageringssystem. All utrustning inom tjänsten kopplar upp sig mot systemet och härifrån tillser vi att tjänstens hårdvara fungerar som den skall, har rätt mjukvara och korrekt konfiguration. Detta gör att vi kan managera ert nätverk på distans vilket innebär minimal fysisk access till era lokaler. Ni får alltså en helt transparent lösning där ni kan fokusera på er affärsverksamhet och låta våra nätverksarkitekter och driftpersonal tillse att vår tjänst gynnar er verksamhet på bästa sätt. Det ni behöver tillhandahålla är en Internetförbindelse, resten sköter vi.

08-40 90 40 51

sales@acsnetwork.se